Liczba odwiedzin:

Patronat Honorowy:
Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty
Rektor Uniwersytetu UMCS - prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Lublin
Sponsorzy:
Stowarzyszenie Unia Absolwentów