Liczba odwiedzin:

I etap Konkursu Fizycznego odbędzie się 26 lutego 2021 r. w godz.9.00-10.00 na platformie internetowej

II etap Konkursu odbędzie się 9 marca 2021 roku w godz.9.00-10.00 na platformie internetowej

III etap Konkursu odbędzie się 26 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie III LO
im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje nauczyciel - szkolny koordynator konkursu za
pomocą formularza do dnia 18 lutego 2021 roku, zgłaszając maksymalnie 5 uczniów ze szkoły.
Pozostałe szczegóły znajdują się w regulaminie.