Patroni i sponsorzy:

home
→O konkursie←

I etap Konkursu Fizycznego odbędzie się 15 lutego 2023 r. w godz. 9.00-10.00 na platformie internetowej

II etap Konkursu odbędzie się 8 marca 2023 roku w godz. 9.00-10.00 na platformie internetowej

III etap Konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie III LO
im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje nauczyciel - szkolny koordynator konkursu za
pomocą formularza do dnia 8 lutego 2023 roku, zgłaszając maksymalnie 5 uczniów ze szkoły.
Pozostałe szczegóły znajdują się w regulaminie.