↓O konkursie↓

I etap Konkursu Fizycznego odbędzie się 7 lutego 2022 r. w godz.9.00-10.00 na platformie internetowej

II etap Konkursu odbędzie się 21 marca 2022 roku w godz.9.00-10.00 na platformie internetowej

III etap Konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie III LO
im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje nauczyciel - szkolny koordynator konkursu za
pomocą formularza do dnia 2 lutego 2021 roku, zgłaszając maksymalnie 5 uczniów ze szkoły.
Pozostałe szczegóły znajdują się w regulaminie.