Patroni i sponsorzy:

home
→Dokumenty←

Idea konkursu:
 Unifikacja w fizyce to zjawisko polegające na połączeniu różnych oddziaływań w
jedno. My w Unii chcemy połączyć wszystkich ciekawych świata uczniów i
dać im szansę sprawdzenia swojej wiedzy z fizyki. Dlatego organizujemy UNIfikację -
dwuetapowy konkurs fizyczny dla uczniów szkół podstawowych.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
możliwość wzięcia udziału w warsztatach z astronomii.